Pape posljednjih 100 godina – interaktivna vježba

Pape posljednjih 100 godina – interaktivna vježba za vjeronauk u šestom razredu.

Zadatak: poredati pape čiji je pontifikat bio u zadnjih 100 godina: od Benedikta XV. (1914. započeo pontifikat) do aktualnog papa Franje. 

Please wait...