Ovca – model za vjeronauk

Ovca model od papirnatog tanjura

Jednostavan predložak za izradu ovce od papirnatog tanjura i pamuka.

Potreban: papirnati tanjur, loptice pamuka, predložak glave i nogu ovce, drvene boje, ljepilo.

.

.

.

.

.

.

.

.


Ovca model od kartona

Jednostavan model od kartona s predloškom ovce od kartona.

Please wait...