ZVONIK SVETOGA ARNIRA – on line puzzle

Igra za trenutke opuštanja. Slaganje puzzla sa slikom zvonika svetoga Arnira u Splitu.
Možete izabrati težinu slagalice, boju pozadine, pogledati minijaturu zadane slike ili postaviti sliku u pozadini kako biste lakše riješili zadatak.
Aplikacija prikazuje u kojem vremenu ste složili sliku.