Oglas – razmišljanje

Traže se ljudi: koji rade, a ne prigovaraju;

koji stvaraju, a ne pričaju prazne priče;

koji kažu ‘može se’, a ne ‘to je nemoguće’;

koji oduševljavaju i ulijevaju zanos, a ne guše svaki zametak oduševljenja svojom hladnoćom;

koji proučavaju poteškoće i pronalaze izlaz, a ne zlobni kritičari koji vide samo prepreke;

koji prijateljski pomažu graditi maleno dobro, a ne oni koji postavljaju nedostižne ciljeve;

koji raspršuju tamu paleći bar jedno svjetlo dobra a ne oni koji troše život proklinjući tamu.

autor nepoznat


Oglas razmišljanje – pps

Traže se ljudi koji rade, a ne prigovaraju; koji stvaraju a ne pričaju prazne priče; koji kažu “može se”, a ne “to je nemoguće”… koji raspršuju tamu paleći barem jedno svjetlo dobra, a ne oni koji troše život proklinjući tamu.

Please wait...