Od Cvjetnice do Duhova – model za rad u paru i grupni rad

MODEL ZA VJERONAUK
Od Cvjetnice do blagdana Duhova

Potrebno je pripremiti krug od hamera ili kartona promjera oko 30cm (A3) kao i slike i tekstove koje možete isprintati klikom na SLIKE ZA PRINT.

Slike i biblijski tekstovi lijepe se ovim redoslijedom:

1. Ulazak u Jeruzalem
(palma i magare)

2. Zadnja večera
(kruh i vino)

3. Isus moli na Maslinskoj gori
(sklopljene ruke)

.

4. Isus umire na križu (križ)

5. Uskrsnuće
(prazan grob)

6. Uzašašće
(Isus u oblaku)

7. Silazak Duha Svetoga
(golub i plamen)

Please wait...