Upotreba – pps o kršćanstvu

Jedan proizvođač sapuna reče: kršćanstvo nije ništa postiglo, premda se propovijeda već 2000 godina još ima zlih i pokvarenih ljudi…