O Isuse ja spoznajem – mp3

O Isuse ja spoznajem – mp3
Schola Cantorum – Split

O Isuse ja spoznajem da sam tebi zgriješio,
teškim grijehom,

jadnik, tvoju ljubav sam izgubio,
ljubav sam izgubio.

O Isuse ja se kajem;
grešnom meni milost daj,
da ti služim sve
do smrti i da stečem vječni raj,
i da stečem vječni raj!

Please wait...