Noćas čekamo ljubav – recitacija

Noćas će betlehemska zvijezda
raspršiti crnu tamu,
obasjati sva naša gnijezda
ko nekad jasle i slamu.

A lijep će dječak kao lutka
što Isusom se zove,
baš do svakog skrivenog kutka,
baš u sve dječje snove.

Noćas čekamo ljubav
da se u nama gnijezdi,
glava dignutih gore
prema betlehemskoj zvijezdi.
Noćas čekamo ljubav
ispod okićenog bora
i svjetlo da obasja putove
do svakog napuštenog dvora.

Josip Balaško

Please wait...