Noć svetog Nikole – recitacija

U lađi od snova
o nebeskom moru
sveti Nikola brodi.
K dobroj djeci
put ga noćas vodi.

 

U svetoj tišini,
kad čuje se samo
kako zvijezde dišu,
lađu svetog Nike
dječji snovi njišu.

 

Djeca tad sanjaju
najdraže bajke,
očeve ruke
i krila majke.
Kad utonu
u najdublji san,
na njih sveti Niko
polaže dlan.
iz velike torbe sjajne
u cipele slaže tajne.

 

Mrežu noći sunce
u zoru rasplete
i šareni snovi k nebu odlete.

 

Kad sunce rasplete
i čudesnu lađu,
djeca u cipeli
darove nađu.

Tin Kolumbić

Please wait...