Njegova briga… – kratka priča

Gotovo je uvijek izgledao zabrinuto.

Brinuo je o svemu: o djeci, poslu, ženi, zdravlju…

Jednoga dana, njegov prijatelj primjeti kako se izmijenio.

Više nije bio zabrinut, štoviše izgledao je mirno.

Kako si odjednom tako miran? – upitao je prijatelj.

Ti, koji si brinuo o svemu. Što se događa?

Unajmio sam čovjeka koji će se brinuti umjesto mene.

Dobro! Koliko ćeš mu plaćati?

Oko 1000 kuna na tjedan – tiho odgovori.

Pa kako misliš zaraditi novac?

To je njegova briga! – odgovori prijatelj.

autor nepoznat


Njegova briga – pps prezentacija

Gotovo je uvijek izgledao zabrinuto: brinuo se o djeci, poslu, ženi, zdravlju…
Jednog dana više nije bio zabrinut, štoviše izgledao je sasvim mirno…

Please wait...