Newtonov poučak o uskrsnuću mrtvih

Newton poučak – pps o uskrsnuću mrtvih

Jednom su zapitali Isaca Newtona: Kako je moguće da tijela mrtvih, odavno raspadnuta,

ponovo postanu tijela svojih duša?

Na to je znanstvenik pomiješao željeznu prašinu sa zemljom i upitao svoje sugovornike:

Tko može izdvojiti iz prašine i skupiti ovu željeznu prašinu?

Odgovor nije dobio!

Onda je Newton uzeo magnet i prinio ga mješavini.

Nastalo je komešanje čestica.

Sitni dijelovi željezne prašine počeli su se hvatati za magnet i jedni za druge.

U prašini nije ostala ni molekula željeza.

Onda Newton reče prisutnima:

Onaj, koji je ovoliku silu dao mrtvom kamenu,

zar On ne može dati takvu moć našim dušama kada bude trebalo

da se obuku u svoja proslavljena tijela?

autor nepoznat

Please wait...