Nemoguće – razmišljanje

NEMOGUĆE je samo velika riječ koju koriste mali ljudi
da bi lakše živjeli u svijetu koji im je dan umjesto da
potraže snagu da bi ga promijenili.

NEMOGUĆE nije činjenica, to je mišljenje.

NEMOGUĆE nije izjava, to je izazov.

NEMOGUĆE je mogućnost.

NEMOGUĆE je privremeno.

NEMOGUĆE je ništa.

autor nepoznat

Please wait...