Nedosljednost kršćana

Kažemo da je UČITELJ, a ne postavljamo Mu pitanja!

Kažemo da je SVJETLO, a toliko Ga puta previdimo!

Kažemo da je ISTINA, a ne vjerujemo MU!

Kažemo da je PUT, a idemo stranputicom!

Kažemo da je ŽIVOT, a ne čeznemo za Njim!

Kažemo da je MUDROST, a ne slijedimo GA!

Kažemo da je LJEPOTA, a ne ljubimo Ga!

Kažemo da je BOGAT a ne molimo Ga!

Kažemo da je DOBROTA, a ne uzdamo se u Njega!

Kažemo da je UZVIŠEN, a ne služimo Mu!

Kažemo da je SVEMOGUĆ, a ne častimo Ga!

Kažemo da je PRAVEDAN, a ne strahujemo od Njega!

autor nepoznat

Please wait...