Na putu u Emaus – razni materijali

OSTANI S NAMA – mp3 pjesma

Kako je daleko Emaus – radni list za vjeronauk u trećem razredu

GDJE JE EMAUS? – zanimljivosti

Isusovo ukazanje na putu u Emaus slikopriča – radni list

PETAR I UČENICI IZ EMAUSA IDU K JAGANJCU BOŽJEM – labirint

UČENICI NA PUTU U EMAUS – labirint

Jednostavan kviz na temu susreta Isusa i učenika na putu u selo Emaus baziran na video zapisu.

Jednostavna vježba označavanje dijelova slike: Isus, Kleofa, Kristova Muka i raspeće o kojem učenici razglabaju putem.

Interaktivna osmosmjerka sa šest pojmova povezanih sa susretom Isusa i učenika na putu u Emaus.

Jednostavna vježba memorije – pronalažanje istih slika na zadanu temu. Korisno za vježbanje pažnje.

Na putu u Emaus – interaktivna vježba izbora “točno” ili”netočno”.

Poredaj događaje iz sela Emaus prema slikama. Vježba preuzeta sa wordwall.net/martha21


Emaus – interaktivna vježba pažnje – zapamti zadane stavke i prepoznaj ih između ponuđenih slika.

Razvrstaj u grupe: točno ili netočno.

Interaktiva puzzla Tintoreto – Na putu u Emaus.

Učenici na putu u Emaus – jednostavna klizna puzla od 6 polja.

Na putu u Emaus – pps

Pripovijest o dvojici Isusovih učenika na putu u selo Emaus posložena u simpatičnu prezentaciju.

Posebno korisno za vjeronauk u trećem razredu osnovne škole.


Molitva učenika iz sela Emaus

Kratka molitva Isusu kao zahvala za ukazanje putem u selo Emaus.

Video zapis “Isus se ukazuje učenicima na putu u selo Emaus”.

Please wait...