Na prvom vjeronaučnom satu – digitalne vježbe

Nekoliko digitalnih vježbi za prvi vjeronaučni sat u prvom razredu osnovne škole.

Nakon pozdrava i kratkog upoznavanja s učenicima može im se predočiti o čemu će učiti na vjeronauku, a o čemu pak neće uz pomoć jednostavnih vježbi.

ŠTO ĆEMO UČITI NA VJERONAUKU? – OTKRIVANJE SLIKA

Vjeroučitelj otvori sliku i upita učenike što je na slici; je li im poznato i hoće li o tome učiti na vjeronauku. Kratko komentiraju što se na vjeronauku uči a što ne.

 

 

ŠTO ĆEMO UČITI NA VJERONAUKU – radni list prema vježbi

.

.

JEDNOSTAVAN MEMORY SA 4 SLIČICE

U igri memory za prvi sat vjeronauka ponuđena je slika Isusa, Gospe, anđela i crkve. Većini učenika pojmovi su poznati.

Učenici izaberu polje i pokušavaju odgonetnuti gdje se krije par. Par koji je pronađen kratko komentiraju. Pogrešno izabran par daje dinamiku igri.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Pokazati učenicima riječ V J E R O N A U K slovima dvoručne abecede Hrvatskog znakovnog jezika. Slova oponašaju velika tiskana slova abecede. Lako se pamte i učenici se njima rado služe.

Kao malu pomoć prenosimo i video zapis abecede znakovnog jezika.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Pjevati s učenicima poznatu duhovnu pjesmu / odslušati ulomke ako im nije poznata. 

Veselimo se svi i Bogu pjevajmo… – tekst

Cvijeće za Mariju – tekst

Da mi je biti sunce – tekst

vrednovanje: Kako se osjećam na prvom vjeronaučnom satu?

Please wait...