Molitva lava

Gospodine, ja sam kralj, Ti znaš kako je teško nositi grivu. 

Neki u svojoj vladavini ističu ljubav. Kakve li naivnosti!

Ja znam čega se treba držati sa stvorenjem. Ono poštuje samo silu. Kažimo da je strah spasonosan. 

A za mene, kakva li užitka, jednom rikom potresti savanu!

Pa ipak, daleko je od mene podlost i sitničavost. 

Cijenim plemenito srce. 

Zato, Gospodine, toliko volim Tvoju milost, da se mogu po njoj mjeriti. 

Amen!


Molitva lava – pps

Gospodine ja sam kralj, ti znaš kako je teško nositi grivu. Neki u svojoj vladavini ističu ljubav. Kakve li naivnosti?…

Please wait...