Molitva indijske princeze

Kad bi se Bog mogao spoznati svakodnevnm kupanjem,

rado bih bila kit u morskim dubinama.

Kad bi se spoznavao jelom korijenja i plodova,
obličje koze poprimila bih.

Kad bi mi se otkrio nizanjem brojanica,
govorila bih molitve na mamutskim perlama.

Kad bi klanjanje kipovima skidalo s Njega veo,
ponizno štovala bih kremenu planinu.

Kad bi se Gospod dao s mlijekom usisati;
znala bi Ga mnoga i telad i djeca.

Kad bi došao kad napustiš žene,
ne bi li tisuće postale eunusi?

Ali Mirabai zna da se Gospod može naći.
Potrebna je jedino ljubav.

(Mirabai, srednjovjekovna indijska princeza)

Please wait...