Molila sam Boga da mi da… – pps

Molitva – molila sam Boga da mi pošalje… pps

Molila sam Boga da mi oduzme oholost.
Gospodin reče: Ne! Nije na meni da je uklonim
nego je na tebi da je se odrekneš.

Please wait...