Misli anonimnih ljudi

Misli anonimnih ljudi

Uspiješ li, upoznat će te ljudi; ne uspiješ li, upoznat ćeš ljude.

Patuljak neće narasti pa makar se i na brdo popeo.

Ako hoćeš nekoga držati u potpunom neznanju, preplavi ga informacijama.

Ne govori, osim ako je ono što hoćeš reći, vrijedno šutnje.

Sažaljenje se dobiva besplatno, zavist treba zaraditi.

Poneki pijetlovi vjeruju da sunce samo zbog njih izlazi.

Traži puno i imat ćeš malo, traži malo i imat ćeš sve.

Iz iskustva učimo da ljudi ništa iz iskustva ne nauče.

Veliki čovjek niti će mrava zgaziti niti pred carem puzati.

Najljepši dio putovanja je očekivanje.

Zemlja nije ugrožena od ljudi koji zlo čine, već od ljudi koji dopuštaju da se zlo čini. 

Please wait...