Misli anonimnih ljudi 5

Prilika uvijek izgleda veća kada dolazi, nego kada odlazi.

Ljudi koji kažu da nešto ne mogu učiniti ne bi trebali ometati one koji to mogu učiniti.

Gubitnici nikada ne pobjeđuju, a pobjednici nikada ne odustaju.

Idi tamo gdje te poštuju, a ne samo podnose.

Slabi čekaju prilike, jaki ih stvaraju.

Kada puše vjetar, neki grade zidove, a neki vjetrenjače.

Uspjeh nije imati sve što želimo, nego cijeniti ono što imamo.

Nije važno kako puše vjetar, već kako postavite jedra.

Bolje je podbaciti u originalnosti nego uspjeti u imitaciji.

Zbog stalnih radova cesta uspjeha je za mnoge zatvorena.

Prepreke ne postoje. To su koraci na putu do uspjeha.

Najteže je slušati čovjeka koji nema dovoljno duše da bi govorio dobro,
niti dovoljno pameti da bi šutio.

Nevolje su slične bebama, rastu ako ih hraniš.

Please wait...