Božji mir u Svetoj zemlji – pps

Lijepa prezentacija koja potiče na razmišljanje o strahotama i apsurdnosti rata. Molitva da Bog dade mir Svetoj Zemlji.