Donosimo članak prof. Davora Vukovića profesora fundamentalne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu “Milosrđe u biblijsko-teološkoj perspektivi”.
Članak je preuzet s portala djos.hr i za potrebe ovih stranica uređen u obliku e-booka.