MAJKA TEREZIJA – radni list za vjeronauk

Radni list za vjeronauk za učenike s poteškoćama u učenju Majka Terezija.

Zadatci: pročitati sliko-priču, analizirati priču, imenovati osobe na slici, označiti točan odgovor između ponuđenih.