Laž – poslovice o laži – pps

Laž – poslovice o laži i laganju – pps

“Lažljivac se uvijek odaje zaklinjanjem.” 

“Lažovu  ne  vjeruj  čak  ni  onda  kad  daje  časnu  riječ  da  laže.” 

“Lopov počinje time što predstavlja da laž nalikuje istini, a završava time što istina nalikuje laži.” 

“Svaki sporazum između istine i laži uvijek je na štetu istine.” 

Please wait...