Lako i teško – pps

Lako je biti upisan u nečijem imeniku…  teško je biti upisan u nečijem srcu.

Lako je suditi o greškama drugih… teško je priznati svoje greške.

Lako je raniti nekoga, tko nas voli… teško je zacijeliti tu ranu.

Lako je oprostiti nekome… teško je moliti oproštaj.

Lako je izboriti pobjedu… teško je priznati poraz.

Lako je sanjati svake noći… teško je ostvariti svoje snove.

Lako je moliti svake noći… teško je pronaći Boga u malim stvarima.

Lako je reći: ljubim… teško je to činiti svaki dan.

Lako je kritizirati druge… teško je popraviti sebe.

Lako je misliti na poboljšanja… teško je prestati misliti i to ostvariti.

Lako je primati… teško je davati.

Lako je čitati ovako nešto… teško je primijeniti u svoje življenje.

autor nepoznat


Lako i teško – razmišljanje pps

Lako je oprostiti nekome – teško je moliti oproštaj.
Lako je izboriti pobjedu – teško je izboriti poraz.
Lako je sanjati svake noći teško je ostvariti svoje snove.
Lako je…

Please wait...