KVIZEVI ZA VJERONAUK – pdf

KVIZEVI ZA VJERONAUK U OSNOVNOJ ŠKOLI ILI ZA ŽUPNU KATEHEZU
vjeronaučni kvizevi u pdf formatu

BILJKE I ŽIVOTINJE U BIBLIJI – 13 pitanja za vjeronauk i opću kulturu

MOJSIJE – 21 pitanje za učenike šestih razreda

VJERONAUK ZA DRUGAŠE I ONE KOJI TO NISU

SEDAM SVETIH SAKRAMENATA – za vjeronauk u šestom razredu osnovne škole

RELIGIJE  – za vjeronauk u petom razredu

POVIJEST CRKVE OD SREDNJEG VIJEKA – za šesti razred

PONAVLJANJE GRADIVA IZ VJERONAUKA ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

PONAVLJANJE GRADIVA IZ VJERONAUKA ZA TREĆI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

PONAVLJANJE GRADIVA IZ VJERONAUKA ZA ČETVRTI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

OVO JE SIN MOJ LJUBLJENI – za vjeronauk u četvrtom razredu

KNJIGA NAD KNJIGAMA – ponavljanje o Bibliji za vjeronauk i opću kulturu (peti razred)

BLAŽENA DJEVICA MARIJA

SVI SVETI

uskrsni

USKRS – 12 pitanja za učenike treći razreda

USKRS – kviz sa 13 pitanja za učenike drugih razreda

USKRS – 12 pitanja za učenike prvih razreda

božićni

BOŽIĆ – 12 pitanja za učenike prvih razreda

BOŽIĆ – 15 pitanja za učenike drugih razreda

BOŽIĆ  – 14 pitanja za učenike trećih razreda

BOŽIĆ – 15 pitanja za učenike četvrtih razreda

BOŽIĆ – kviz sa 17 pitanja za vjeronauk u petom razredu

BOŽIĆ – kviz sa 15 pitanja za vjeronauk u šestom razredu

BOŽIĆ – kviz sa 13 pitanja za vjeronauk u sedmom razredu

BOŽIĆ – 15 pitanja o Božiću za vjeronauk u osmom razredu

SVETI NIKOLA BISKUP – 15 pitanja o svetom Nikoli biskupu

ŠTO ZNAM O BOŽIĆU – VIŠESTRUKI IZBOR SA SLIKOVNIM ZADATCIMA

TRI MUDRACA – OZNAČAVANJE TOČNO/NETOČNO SA SLIKOVNIM ZADATCIMA

BOŽIĆNO VRIJEME – TOMBOLA

kvizovi – e-book

Please wait...