Kruh od kamenja – kratka priča

Sveti Vinko Paulski išao je u prošnju za gladne. Tako je došao i na vrata kraljevskog dvorca. Tu se sretne s francuskom kraljicom, Anom Austrijskom.

Nosila je skupocjen lančić od biserja.

Svetac, smiješeći se, gleda na biserje i reče kraljici:
”Vi možete učiniti da se ovo kamenje pretvori u kruh!”

Kraljica je razumjela. Skinula je s vrata lančić i darovala ga svecu.

Čudo pretvorbe se dogodilo samo jedan sat kasnije.

Please wait...