Krštenje Gospodinovo

Blagdan krštenje Gospodinova

Što slavimo na blagdan krštenja Gospodinova

Pomazanje Duhom Svetim na Jordanu

Ovo je sin moj osmosmjerka sa 14 pojmova o Isusovu krštenju 

Krštenje Isusovo – radni list

Please wait...