POVIJEST SPASENJA – kronologija

On-line igra za vjeronauk na temu povijesti spasenja. Zadatak je kronološki poredati slike biblijskih osoba od Adama do Krista.