Križni put – PPS prezentacije sa slikama prilagođenim djeci


Križni put s ilustracijama za djecu – pps prezentacija

Postaje križnoga puta prilagođene dječjem urastu. Lijepa prezentacija za vjeronauk u nižim razredima.

Isus osuđen na smrt; Isus uzima na se križ; Isus pada prvi put pod križem; Isus susreće svoju svetu majku…

.


.

.

Križni put – pps prezentacija

Prezentacija križnoga puta za vjeronauk prilagođena dječjem uzrastu.

.

.

.

.


Križni put za djecu – pps prezentacija

Postaje križnoga puta sa slikama prilagođenim dječjem uzrastu.

.

.

.

.


Križni put djece – pps prezentacija

Prezentacija za vjeronauk sa slikama križnoga puta prilagođena djeci. Tekst u prezentaciji je tekst “križni put djece”. Korisno za vjeronauk i kršćansku meditaciju.


Križni put – klasični – pps prezentacija

Prezentacija sa slikama klasičnog križnoga puta, prilagođeno ranom dječjem uzrastu.

Please wait...