Kristalni Jakov – priča o savjesti

Dogodilo se u jednom dalekom gradu da se rodilo prozirno dijete. Kroz njegove udove moglo se gledati kao kroz zrak ili kroz vodu. Činilo se da su mu kosti i meso od stakla, a kad bi pao, nije se razbio, nego bi mu se na čelu pojavila prozirna kvrga.

Kod njega si mogao vidjeti srce kako tuče i misli kako plutaju kao ribe u bazenu.

Jednom je dječak nepromišljeno izrekao laž, a ljudi su istoga časa na njegovu čelu mogli vidjeti vatrenu kuglu. Kad se ispravio, kugla je nestala. Nikada više u životu nije izrekao ni jednu laž.

Dječak je rastao, postao mladić i zreo čovjek. Njegove je misli mogao čitati svatko. Kad bi ga nešto upitali, mogli su vidjeti odgovor prije nego li je otvorio usta.

Čovjeku je bilo ime Jakov, no ljudi su ga zvali “kristalni Jakov”, a voljeli su ga zbog njegove iskrenosti, te bili veoma ljubazni prema njemu.

U onoj zemlji, na žalost, na vlast je došao okrutni tiranin, a s njim je započelo vrijeme nasilja, nepravde i siromaštva za cijeli narod.

Tko bi se bio pobunio, nestalo bi ga preko noći. Pobunjenika je čekalo strijeljanje. Siromasi su proganjani, vrijeđani i ponižavani na tisuće načina.

Ljudi su šutjeli i trpjeli, jer su se bojali posljedica.

No Jakov nije mogao šutjeti. I onda kada nije otvarao usta, njegove su misli jasno govorile: bio je proziran i svu su mu na čelu čitali misli osude i negodovanja zbog tiranovih nepravdi i nasilja. Ljudi su potajno ponavljali Jakovljeve misli i podržavali nadu.

Tiranin je dao uhititi kristalnog Jakova i zapovijedio da ga bace u najmračniju tamnicu.

No tada se dogodilo nešto veoma neobično. Zidovi samice u kojoj je Jakov bio zatočen postali su prozirni, za njima i ostali, a na kraju čak i vanjski zatvorski zidovi. Ljudi koji su onuda prolazili vidjeli su kako Jakov sjedi na svom stolcu, a mogli su i dalje čitati njegove misli, jer je cijeli zatvor postao proziran. Noću se iz zatvora uokolo širila jarka svjetlost, pa je tiranin u palači morao navući zastore da ga ne gleda. No svejedno nije mogao zaspati.

Jakov je i u lancima bio jači od njega, jer je istina jača od svega na svijetu.

Gianni Rodari

Please wait...