KORIZMENE OSMOSMJERKE ZA VJERONAUK

O S M O S M J E R K E – KORIZMA

Isusova muka – slikovna osmosmjerka

Isusova muka – osmosmjerka sa 10 pojmova (isti pojmovi kao u slikovnoj osmosmjerci)

Nedjelja Cvjetnica – mala osmosmjerka sa 8 riječi

Isus Spasitelj  slikovna osmosmjerka sa 17 pojmova

Isus Spasitelj – osmosmjerka sa 17 pojmova

Ne nalazim na njemu nikakve krivice – osmosmjerka sa 41 pojmom o Isusovoj Muci i Smrti

Eloi Eloi lama sabahtani  38 pojmova o Isusovoj Muci i Smrti

Veliki petak – osmosmjerka sa 27 pojmova o Isusovoj Muci i Smrti

Ne nalazim na Njemu nikakve krivice – 39 pojmova o događajima Velikog petka

Eli Eli lama sabahtani – 39 pojmova o događajima Velikog petka

Veliki četvrtak – pojmovi o događajima Velikog četvrtka

Posljednja večera – pojmovi o Velikom tjednu

Veliki tjedan  – osmosmjerka sa 34 pojma o Velikom tjednu

Veliki sveti tjedan – osmosmjerka sa 28 pojmova o Velikom tjednu

Nedjelja Cvjetnica – pojmovi o Cvjetnici

Nedjelja muke – pojmovi o Cvjetnici

Nedjelja – pojmovi o Cvjetnici

Isus Spasitelj – osmosmjerka sa 21 pojmom o pobožnosti križnoga puta

Čista srijeda – pojmovi o Pepelnici

Krist Spasitelj – sa 25 pojmova o pobožnosti križnoga puta

Odlazi sotono  osmosmjerka na temu Isusove kušnje u pustinji

Isus Krist – korizma osmosmjerka za vjeronauk

Pobožnost – prigodna korizmena osmosmjerka

Pet rana – prigodna korizmena osmosmjerka

Križ – prigodna korizmena osmosmjerka

Osmosmjerka o korizmi – vjeronauk

Slijediti Isusa – korizmena osmosmjerka

Uskrsnuće – korizmena osmosmjerka

Napasti kušnja u pustinji – vjeronauk osmosmjerka

Please wait...