KORIZMA – RADNI LISTOVI ZA VJERONAUK

 

PRVI RAZRED

Korizma – radni list za vjeronauk 

Križni put – radni list za vjeronauk

* Korizma – radni list za učenike s poteškoćama u učenju

* Spajanje slika – radni list za učenike s poteškoćama u učenju (korizma) 

* Spajanje slika 1 – radni list za učenike s poteškoćama u učenju (korizma) 

* Korizma – radni listić za vjeronauk za djecu s posebnim potrebama 

Cvjetnica – radni list za prvi razred 

* Cvjetnica – spoji iste slike za djecu s poteškoćama u učenju 

Posljednja večera  radni list za prvi razred 

Postaje križnog puta za najmlađe – bojanka

DRUGI RAZRED

Korizma vrijeme dobrih djela – radni list drugi razred 

Cvjetnica – radni list za vjeronauk

* Veliki tjedan – radni list za učenike s posebnim potrebama 

Postaje križnog puta

 

ČETVRTI RAZRED

Korizma – radni list za 4. razred osnovne škole

Post nemrs – radni list

Veliki tjedan – radni listić (rad s Novim zavjetom)

ŠESTI RAZRED

Uskrsna jaja – Veliki tjedan – rad s Novim zavjetom

Please wait...