Korizma – radni list za vjeronauk u trećem razredu

KORIZMA – RADNI LIST

Radni list na temu korizme za vjeronauk u trećem razredu osnovne škole. Zadatci za učenike: riješiti osmosmjerku, nadopuniti rečenice, riješiti premetaljku, razlučiti pozitivne i negativne radnje…

KORIZMA – RADNI LIST ZA UČENIKE S POTEŠKOĆAMA

Zadatci za učenike: riješi osmosmjerku, spoji parove, razvrstaj ponuđene pojmove….

Please wait...