Korizma – interaktivna slikovna osmosmjerka, kviz i druge vježbe za vjeronauk

INTERAKTIVNA OSMOSMJERKA – KORIZMA

Interaktivna korizmena osmosmjerka sa slikama: kušnja u pustinji, križni put, ispovijed, pepeljanje, Isus Spasitelj,,,


Korizma – digitalni kviz

Korizma_kviz_vjeronauk_radni_list


Korizma – digitalni anagram sa četrnaest pojmova na temu korizme 

– Isus pred Pilatom; kušnja u pustinji, trnova kruna, pepeljanje,  Veronikin rubac…


KORIZMA – memory za vjeronauk

Nekoliko korizmenih ilustracija posloženo u igru memory.


Please wait...