Konačno – vjeronauk razmišljanje

Krist-HofmannKonačno jedan reče:
„Blago siromasima!“
A ne: Tko ima blaga, ima i sreću!
Konačno jedan reče:
„Ljubi svoga neprijatelja!“
A ne: Dolje sa suparnicima!
Konačno jedan reče:
„Blaženi progonjeni!“
A ne: Prilagodi se svakoj prilici!
Konačno jedan reče:
„Prvi mora biti sluga svima!“
A ne: „Pokaži tko si!“
Konačno jedan reče:
„Što koristi čovjeku
ako sav svijet zadobije!“
A ne: Glavno je probijati se naprijed!
Konačno jedan reče:
„Tko vjeruje živjet će uvijeke!“
A ne: Što je umrlo – mrtvo je

Dirnbeck/M. Gutl

Please wait...