Koga ne trebam mamu ili tatu – video uradak

Svjedočanstvo djevojčice koja ističe bogatstvo u različitosti žena i muškaraca:
Koga ne trebam mamu ili tatu?

Please wait...