Svjedočanstvo djevojčice koja ističe bogatstvo u različitosti žena i muškaraca:
Koga ne trebam mamu ili tatu?