Katedrala za Isusa

Katedrala za Isusa
(David Maria Turoldo)

Nema neba koje Te može obuhvatiti, Isuse.

Ti si najljepši od svih poljskih cvjetova.

Ti si u spilji, u stijeni, u svemirskim prostranstvima.

Ti si duša svijeta.

I zato, svetište koje je Tebi najdraže

je srce djeteta,  srce ljudsko.

Isuse, daj da sav ljudski rod

postane Tvoja veličanstvena katedrala.

Please wait...