Kakvo dijete želiš?

Takav roditelj budi…

Ako želiš dobro dijete, budi dobar roditelj.
Ako želiš odgovorno dijete, budi odgovoran roditelj.
Ako želiš mudro dijete, njeguj mudrost i uči ga mudrom razmišljanju.
Ako želiš istinoljubivo dijete, budi istinoljubiv.
Ako želiš moralno dijete, budi moralan.
Kakvo dijete želiš, takav budi.

I ne zaboravi, djeca više gledaju, a manje slušaju…

Please wait...