Gledajući svoju baku kako moli krunicu sjedeći na klupi uz obalu mora unuka joj se približi i upita:

– Bako, kako mogu znati da stvarno ima Boga?

Baka je uze za ruku i povede prema moru. Dade joj kamen u ruku i reče:

– Baci ovaj kamen u more?

Djevojčica uzme kamen i baci ga, a onda upita baku.

– Zašto sam ovo učinila?

– Vidiš li kamen koji si bacila?

– Ne vidim, bako!

– Onda taj kamen ne postoji – nasmija se baka.

– Kako ne postoji? Vidim krugove koji se oko njega šire površinom mora.

– Tako je i Bogom.

– Kako? Ne razumijem! – djevojčica zbunjeno pogleda baku.

– Bog je bacio svoju klicu u naš život, u naše srce, i tu ostao. Ne vidimo ga, ali po onim krugovima čežnje za njim, koji se neprestano šire našim srcem znamo da ga ima.

autor nepoznat