Kako je umrla gospođa King – pps

(poučna priča o nastajanju i širenju laži)

Gospođa A gospođi B: Gdje je danas gospođa King? Da nije bolesna?

Gospođa B gospođi C: Gospođu zanima da gospođa King nije možda bolesna?

Gospođa C gospođi D: Čula sam da je gospođa King bolesna. Nadam se da nije ništa ozbiljno!

Gospođa D gospođi E: Gospođa C mi je rekla da je gospođa King ozbiljno bolesna.

Moram je žurno posjetiti!

Gospođa E gospođi F: Čini se da je gospođa King ozbiljno bolesna. Gospođa D upravo ju je posjetila.

Gospođa F gospođi G: Gospođa King neće preživjeti. Upravo su pozvali rođake da je posjete.

Gospođa G gospođi H: Kakve su najnovije vijesti? Je li već umrla?

Gospođa H gospođi I: Kad je umrla gospođa King?

Gospođa I gospođi J: Hoćete li na pogreb gospođe King? Čula sam da je jučer umrla…

autor nepoznat


Kako je umrla gospođa King? – pps o  nastajanju laži

Izvrsna poučna prezentacija za vjeronauk i opću kulturu.

Please wait...