Kada počinje Božić?

Božić počinje kada slabi
jakomu slabost oprosti,
kada jaki zavoli snagu slaboga,
kada bogati počne dijeliti imanje sa siromašnima,
kada glasni zastane pokraj nijemoga
i shvati što mu je on želio reći,
kada značajno postane beznačajno,
a nevažno postane važnim i velikim,
kad usred tame jedno maleno svjetlo
obećava bezbrižnost i život u svjetlu,
a ti ne odugovlačiš, nego pođeš,
takav kakav jesi, prema tome svjetlu,
tada, da, tada počinje Božić.

(Rolf Krenzer)

Please wait...