Kada dijete treba logopeda?

Kada dijete treba logopeda?

Poremećaj izgovora glasova potrebno je ispraviti u ranom djetinjstvu kako se dijete s polaskom u školu ne bi susrelo s dodatnim nepotrebnim poteškoćama (teškoće kod usvajanja čitanja i pisanja, zadirkivanje vršnjaka…), ali i zbog činjenice da vježbe imaju veću uspješnost i kraće traju kod mlađe djece.

Do polaska u školu dijete treba ovladati brojnim vještinama. Sve su one jednako važne kako bi savladavanje školskog gradiva i izazova koje škola stavlja pred dijete prolazilo bez teškoća. Važno je da dijete do tog važnog događaju u životu izgovara sve glasove čisto, komunicira razumljivo složenim rečenicama i ima bogati fond riječi. Isto tako, treba imati razvijene sve vještine potrebne za ovladavanje čitanjem i pisanjem (poznavati govorni jezik, rastavljati riječi na slogove i glasove, naučiti vezu između slova i glasa, savladati orijentaciju u prostoru, naučiti da je pisana riječ znak za izgovorenu, te razumjeti pisanu poruku).

Disleksija, disgrafija, diskalkulija
Ponekad se dogodi da dijete ima teškoće na nekom od ovih područja. Iako se dijagnoze specifičnih teškoća čitanja (disleksija) i pisanja (disgrafija) ne postavljaju prije kraja drugog razreda, jako je važno teškoće koje se javljaju na ovom području uočiti na vrijeme i započeti prikladan tretman.

Pored ovih teškoća, nešto rjeđe, mogu se javiti i teškoće računanja (diskalkulija).

Pokazatelji disleksije su:
– nesposobnost djeteta da prepozna prvi glas u riječi
– ne može spojiti glasove u riječi
– ne može izreći koji su glasovi u riječi
– nema “vizualni rječnik”
– treba mu puno vremena da poveže slovo i glas (“slovka”)

Pokazatelji disgrafije su:
– izostavljanje, premještanje, dodavanje suvišnog slova ili sloga te njihova zamjena i miješanje
– rastavljeno pisanje dijelova iste riječi, sastavljeno pisanje nekoliko riječi zajedno
– izostavljanje točke i zareza, problemi s velikim i malim slovom, “č”i “ć”…

Pokazatelji diskalkulije su:
– kasno se počinje služiti brojevima
– pisanje brojeva u nizu uz zamjenu njihovih mjesta
– teško shvaćanje izgovorenog ili zadanog pojma broja
– otežano savladavanje izvođenja računskih radnji i operacija
– zadaci zadani riječima shvaćaju se otežano ili se uopće ne mogu shvatiti.

Ako kod djeteta primjećujete neke od ovih pokazatelja, potrebno je obratiti se logopedu – stručnjaku za prevenciju, dijagnostiku, razvoj i terapiju glasa, govora i jezika.

Mucanje
Između druge i pete godine života (uslijed naglog povećanja fonda riječi, naglog razvoja gramatike i kontrole govora i sl.) kod djece se može javiti mucanje. Manifestira se ponavljanjem, produljivanjem i umetanjem glasova, slogova ili riječi za vrijeme govora. Ovakvo mucanje naziva se i fiziološko mucanje, i ono (u većini slučajeva) pod normalnim okolnostima spontano nestaje. U suprotnom slučaju potrebna je stručna pomoć logopeda.

Korekcija izgovora glasova
Jedan od najčešćih razloga zbog kojeg roditelji traže pomoć i savjet logopeda ili dovode dijete na logopedsku terapiju nepravilan je izgovor glasova ili dislalija.

Dislalija je poremećaj izgovora glasova. Kao primarna teškoća može se dijagnosticirati kod osoba s urednim sluhom, urednom inervacijom govornih organa (uredan prijenos živčanog impulsa od mozga prema govornim organima), urednom inteligencijom i urednom razvijenošću ostalih jezičnih komponenata.

Označava nepreciznu ili pogrešnu artikulaciju (izgovor glasova), a može se očitovati kao:
– omisije (izostavljanje nekog glasa: plavo-pavo-paavo, Martin-Matin-Maatin)
– supstitucije (zamjena glasa nekim drugim glasom, najčešće glasom koji već postoji iz istog izgovornog sustava (npr. glas ”R” glasom ”L” ili glas ”L” glasom ”J”: Luka-Juka, riba-liba-wiba)
– distorzije (iskrivljen izgovor određenih glasova, npr. ”francuski R”)

Autorice teksta: Nataša Čičin-Šain, prof defektolog i Stela Horvat, prof rehabilitator

izvor: ordinacija.vecernji.hr

Please wait...