Jeka – priča pps

Jeka – priča u pps-u

Jedan je dječak s ocem šetao kroz šumu. U jednom trenutku se poskliznuo i povikao aaaahhhhhh, a s planine je odjeknu isti takav glas koji je rekao aaaahhhhhh.
Poučna priča o životu.

Please wait...