Jedna ali stvarno dobra stvar

Liječnik je nemoćno slijegao ramenima: kod pacijenta ne opažaju se nikakvi znakovi poboljšanja. Već deset dana nije reagirao na lijekove.

Bezvoljno ispružen na bolesničkom krevetu, izgledao je kao da se više ne želi boriti za život.

Sljedećega je dana liječnik ponovno obišao pacijenta. Iznenadio se. Sve vrijednosti bile su u granicama normale. Starac je sjedio naslonjen na jastuk, a lice mu je dobivalo boju koja ulijeva nadu.

Što se dogodilo? Jučer smo se bojali za vaš život, a danas…?

Starac se nasmiješio. Dugo je klimao glavom, a zatim priznao: “Imate pravo. Nešto se dogodilo. Jučer me posjetio unuk i rekao: Djede, moraš kući. Pokvario mi se bicikl.”

Stvarno dobra stvar!


.

Stvarno dobra stvar – pps

Starcu koji danima nije reagirao na lijekove volju za životom vratio je unuk kad je došao u bolnicu i rekao:
“Djede moraš kući, bicikl mi se pokvario.”
Poučna priča o osamljenosti i sitnicama koje životu daju smisao posložena u prezentaciju.

Please wait...