Jedan jedna jedno razmišanje – pps

Jedna pjesma može zapaliti trenutak. Jedan cvijet može oživjeti san.  Jedno drvo može postati šuma. Jednom riječju započinje svaka molitva.