Izbor – tri stvari u životu

Tri su stvari u životu koje  ne možeš vratiti:
vrijeme, riječi, i  prilike.

Tri su stvari u životu bez kojih ne možeš mirno živjeti:
spokoj, poštenje i nada.

Tri su stvari koje život otežavaju:
arogancija, drskost i bijes.

Tri stvari u životu uvijek sam biraš:
svoje snove, svoje uspjehe i svoju sudbinu.

Tri su bisera koja imaš u životu:
samopoštovanje, ljubav i pravi prijatelji.

Please wait...