Isusova-cudesa-on-line-vjeronauk.pngISUSOVA ČUDESA – on-line igra za vjeronauk

Igra traženja Isusovih čudesa na stiliziranoj karti namjenjena za nastavu vjeronauka, vježbanje pažnje i kvalitetno korištenje slobodnog vremena.