Isusova čudesa i prispodobe – on-line vježbe

Nekoliko digitalnih vježbi za vjeronauk i opću kulturu na temu Isusovih čudesa i prispodoba.

Isusova-cudesa-on-line-vjeronauk.pngISUSOVA ČUDESA – on-line igra za vjeronauk

Igra traženja Isusovih čudesa na stiliziranoj karti namjenjena za nastavu vjeronauka, vježbanje pažnje i kvalitetno korištenje slobodnog vremena.

.


Isusova čudesa – jednostavna on-line vježba

SVADBA U KANI – on-line križaljka

Kratka on-line križaljka za vjeronauk na temu “Svadba u Kani Galilejskoj”.

Please wait...