Isuse volim te – mp3 za vjeronauk (pjesma s pokretima)

ISUSE VOLIM TE – MP3
Luka Balvan

Isuse, volim Te!
Više od sveg drugog, volim Te!
Sve što je u meni želi pjevati,
Isuse, volim Te!

Isuse, trebam Te!
Više od svega drugog trebam te!
Sve što je u meni želi pjevati,
Isuse, trebam Te!
Isuse, spasi me!
Više od sveg drugog spasi me!
Sve što je u meni želi pjevati,
Isuse, Isuse spasi me!

Isuse, Ti si tu 
Više od sveg drugog, Ti si tu!
Sve što je u meni želi pjevati,
Isuse, Ti si tu!

Isuse, čuvaj me!
Više od sveg drugog, čuvaj me!
Sve što je u meni želi pjevati,
Isuse, čuvaj me!

Isuse, hvala Ti!
Više od sveg drugog, hvala Ti!
Sve što je u meni želi pjevati,
Isuse, hvala Ti!

Isuse, voliš me!
Više od sveg drugog, voliš me!
Sve što je u meni želi pjevati,
Isuse, voliš me!

Please wait...